Informacije

Analiza poslovnog upravljanja koristeći finansijske izvještaje: Primjer

Analiza poslovnog upravljanja koristeći finansijske izvještaje: Primjer


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Analiza menadžmenta - primjer kompanije UD3 Fan Company

Prije sastavljanja kratkog izvještaja o upravljačkoj uspješnosti kompanije Ventola, Angelo osjeća potrebu da se procijeni finqui podaci analizirani vršeći vremenske i prostorne usporedbe.
Za prvu vrstu analize uspijeva rekonstruirati niz informacija koje su se odnosile na prethodne tri godine: porez u tablici proračunskih tablica sličan onome prikazanom u Tabela 21. Tablica sadrži ono što Angelo vjeruje da su najznačajniji indeksi koji mogu sažeti rezultate upravljanja u kompaniji, kako sa ekonomskog tako i sa finansijskog stanovišta. Riječ je o 12 indeksa koji će se naknadno proučavati, kako bi se identificirali ekonomski i financijski trendovi kompanije u posljednje tri godine djelovanja .U posljednjem stupcu s desne strane Angelo je izračunao prosječnu godišnju stopu promjene na način da je to odmah stavimo ističu se glavni trendovi u dokazima.
Ispitivanje prva dva izvještaja pokazuje da je s obzirom na produktivnost, po zaposlenom i po hektaru UAA, najbolja godina 1992.; produktivnost iz 1993. je bitno nepromijenjena u odnosu na 1991. Situacija se mijenja zbog analize profitabilnosti, i po zaposlenom i po UAA: 1992 je i dalje najbolja godina, ali u prosjeku tokom tri godine trend je pozitivan s oko 5% godišnjeg rasta. Taj različiti trend profitabilnosti i produktivnosti može naći objašnjenje u manjoj učestalosti troškova, što je posebno vidljivo u posljednjih godinu dana. Stoga je u cjelini, unatoč značajnoj konstantnosti produktivnosti, moguće dobiti dobar nivo prihoda s obzirom da je kompanija Ventola posebnu pažnju posvetila visini troškova.
Analiza ostala dva važna indeksa profitabilnosti (ROE i ROI) potvrđuje gore navedena razmatranja; čak se javlja i u pogledu operativne profitabilnosti, 1993 je godina koja pokazuje najbolji rezultat. Ova pojava rezultat je kombiniranog djelovanja i indeksa RO / PLV i PLV ​​/ CI: 1993. je ustvari godina u kojoj je učestalost troškova probave niža (oko 62% PLV-a se pretvara u RO, u odnosu na niži postoci u prethodnim godinama), a ujedno je i godina u kojoj je rotacija uloženog kapitala veća, odnosno veći PLV ​​može postići sam CI.
Pozitivan trend je zabilježen i u indeksu koji naglašava učestalost vanbračnog upravljanja; veći omjer indeksa RN / RO ukazuje na to da je 1993. godine postojao manji negativni utjecaj vanbračnih komponenti.
Tokom tri godine, odnos duga pretrpio je značajno značenje smanjenja tranzicije od 1992. do 1993 .; ovo ukazuje na progresivno gašenje hipoteke, iako se, kako je primijećeno u analizi iz 1993., o ne-trivijalnom trendu može pozitivno ocijeniti. Ostala razmatranja u vezi s financijskim aspektom odnose se na indeks likvidnosti i indeks financijske pokrivenosti, iz kojih proizlazi da trend primijećen u kompaniji Ventolamostra u kratkom roku pokazuje progresivno povećanje raspoloživih likvidnih resursa u usporedbi s kratkoročnim dugovima, a dugoročno na veća korporativna snaga, shvaćena kao sposobnost pokrivanja svih osnovnih sredstava srednjoročnim / dugoročnim dugom, posebno poduzetničkim kapitalom.
Ukratko, s ekonomskog stanovišta, vremenska analiza provedena na kompaniji Ventola istakla je 1992. godinu kao najbolju godinu za rezultate kompanije, jer je veća produktivnost bila povezana s većom pažnjom na razinu troškova proizvodnje u prosjeku, no tijekom tri godine postoji pozitivan trend, element koji sugerira mogućnost postizanja dobrih rezultata i za naredne godine. U stvari, budući da je neznatno smanjenje koje se dogodilo kod nekih pokazatelja u 1993. (u odnosu na 1992.) uzrokovano posebno padom produktivnosti, dok je učestalost troškova čak smanjena, može se pretpostaviti da će, ako se usvoji veća proizvodnja, rezultati će biti još veći nego prethodnih godina. S financijske točke gledišta, postepeno se smanjuje korištenje vanjskog duga, čime se favorizira samofinanciranje, što društvo čini stabilnijom i neovisnijom izvana, iako bi moglo biti prikladno pribjegavati vanjskim zajmodavcima na dosljedniji način. . Na isti način, povećanje indeksa likvidnosti moglo bi predložiti poduzetniku Ventola da dio likvidnih sredstava uloži u profitabilniji oblik bankovnog računa.

Tabela 21. TEMPORALNE PRIMJENE

Indeks

1991

1992

1993

Uklj. godišnja

PLV / UL

32.870

34.620

33.100

0,5%

PLV / SAU

1.409

1.484

1.419

0,5%

RN / ULF

16.286

17.940

17.960

5,1%

RN / SAU

698

769

770

5,1%

ROE

14,3%

15,5%

15,6%

4,4%

ROI

11,6%

12,9%

15,0%

13,8%

RN / RO

84,6%

84,8%

86,8%

1,3%

CI / CN

1,46

1,42

1,19

-9,3%

RO / PLV

58,6%

61,1%

62,5%

3,3%

PLV / CI

19,7%

21,2%

24,0%

10,5%

Likvidna imovina

1,55

1,55

2,40

27,5%

Coperturafinanziaria

1,03

1,01

1,05

1,2%


Slično onome što je učinjeno za vremenske usporedbe, tehničar je pripremio tablicu s istim indeksima kao prethodno viđenu, no ovaj je put u svaku kolonu smjestio podatke različitih tvrtki odabranih među onima kojima obično pomaže na temelju njihove homogenosti s tvrtkom. Ventilator. Konkretno, radi se o kompanijama čiji se UAA kreće između 35 ha i 43 ha, u kojima se snaga strojeva kreće od 90 do 220 KS, u kojima radnici osciliraju između 1,3 i 3UL, a u kojima je gotovo cijela radna snaga poznat. Četiri razmatrane tvrtke (Ventola, Batistuta, Del Piero i Maldini) smještene su u srednjim brdima i stoga nemaju navodnjavanje ili navodnjavanje UAA; Nadalje, ni u jednoj od razmatranih kompanija ne postoji stočarstvo. U stvarnosti četiri tvrtke nisu mnogo koje pravilno provode prostornu analizu, ali, budući da su to podaci dostupni Angelu, prostorna analiza bit će upućena s obzirom na četiri identificirane kompanije, dok je usporedba s prosjekom već prethodno implementirani u analizu svake grupe indeksa. Također u ovom slučaju, uđite u vremensku analizu, u Tabella22 uključeni su najvažniji ekonomski i financijski indeksi.
Kroz njihovo ispitivanje Angelo će pokušati potvrditi položaj Ventola u odnosu na druge kompanije koje se mogu smatrati homogenima, posebno ako se može smatrati glavom, repom ili ako se može svrstati u prosjek. Za identifikaciju kompanija koje se bave glavom i repom, pokazatelji koje bi trebalo uzeti u obzir u najvećem dijelu su RN / ULF (obzirom da su to kompanije koje prvenstveno koriste porodičnu radnu snagu), RN / SAU, ROE i ROI. Analiza prvog od ovih pokazatelja pokazuje da je najbolja kompanija Del Piero, s više od 18 miliona neto prihoda po porodičnoj radnoj jedinici, a slijede ih pomno i kompanije Ventola i Batistuta. Ako umjesto toga analiziramo indeks RN / SAU, najveća vrijednost je tvrtka Batistuta, a slijede je Del Piero i Ventola. S obzirom na ostala dva indeksa, ROE i ROI, kompanija Ventola može se smatrati liderom, pokazujući vrijednosti koje su zasigurno iznadprosječne, i iznad kompanija Del Piero i Batistuta. Sve to nas dovodi do zaključka da se kompanija Ventola može svrstati među vodeće kompanije zajedno sa ostale dvije već spomenute kompanije, dok je Maldini firma definitivno ispod prosjeka, te je stoga na osnovu toga može smatrati reputacijskom tvrtkom od svih razmatranih pokazatelja.
U ovom trenutku Angelo, zaintrigiran razlikom utvrđene između vodećih kompanija za četiri već ispitana pokazatelja, odlučuje potražiti objašnjenje, također na temelju ostalih pokazatelja. Rezultati kompanije DelPiero najbolji su u usporedbi s radnim jedinicama koje se koriste, dok Batistuta dobije najbolje rezultate u odnosu na površinu koja se koristi; ovo ukazuje da je, dok je u prvoj kompaniji poduzetnik uspio racionalizirati faktor rada, u drugom postignuta bolja racionalizacija UAA, provedena, na primjer, sadnjom intenzivnijih kultura.
Budući da pokazatelji kompanije Ventola pokazuju najbolje rezultate kako u neto profitabilnosti u odnosu na neto kapital, tako i u operativnoj profitabilnosti u odnosu na ukupni uloženi kapital, to je pokazatelj bolje racionalizacije kapitala, kako neto, tako i uloženog. Činjenica može djelomično proizići iz niže kapitalizacije kompanije Ventola u usporedbi s ostalim, posebno što se tiče strojeva i opreme, dok su površina i zgrade u obje situacije isključivo u vlasništvu. Veće pribjegavanje pasivnim najamninama kompanije Ventola ne može, međutim, otkazati prednosti niže stope amortizacije, uistinu je kompanija Ventola ta koja ima najbolji omjer RO / PLV, baš kao što je to i kompanija u koju rotacija kapitala ulaže visok.
Prostorna analiza također potvrđuje možda prekomjernu dostupnost financijskih sredstava u kratkom roku, za zadovoljenje kratkoročnih financijskih potreba i nivo duga ispod prosjeka.

Tabela 22 PROSTORNE PRIMJENE

Indeks

Ventilator

Maldini

Del Piero

Batistuta

prosečan

PLV / UL

33.100

29.454

35.996

34.683

33.308

PLV / SAU

1.419

1.041

1.870

2.404

1.683

RN / ULF

17.960

13.908

18.283

17.760

16.978

RN / SAU

770

492

921

1.157

835

ROE

15,6%

8,3%

14,9%

12,6%

12,8%

ROI

15,0%

7,0%

9,8%

10,5%

10,6%

RN / RO

86,8%

85,3%

97,5%

90,3%

90,0%

CI / CN

1,19

1,39

1,55

1,33

1,37

RO / PLV

62,5%

55,4%

50,5%

53,3%

55,4%

PLV / CI

24,0%

12,6%

19,4%

19,7%

18,9%

Likvidna imovina

2,40

0,41

0,19

0,31

0,83

Coperturafinanziaria

1,05

0,97

0,87

0,94

0,96


Ovo je kratki izvještaj koji Angelo na zahtjev gospodina Ventola sastavlja o ispitivanoj tvrtki. Radi praktičnosti prikaza, nisu prethodno ubačene tablice.

ANALIZA RAČUNOVODSTVENOG ANALIZA KOMPANIJE

1993 Uvod Farma Ventola, smještena u srednje brdovitom području, kojim upravlja g. Ventola, izravni poljoprivrednik, srednja je tvrtka s UAA površine 35 hektara. Površina nije navodnjavana niti navodnjava, a glavna adresa proizvodnje je žitarica: za ispitivanu godinu, 1993., UAA je uzgajana žitaricama i suncokretom. Posao u kompaniji obavlja isključivo porodična radna snaga: stanar i njegova supruga sudjeluju u radu i sveukupno je tijekom 1993. radna obveza bila 3300 sati što je 1,5 UL. Kompanija nema zootehničke farme, za stočnu hranu oni predstavljaju potrebu samo s rotacijskog stanovišta. Preduzeće je opremljeno strojevima i opremom koji mu omogućavaju obavljanje gotovo svih postupaka uzgoja bez pribjegavanja podugovaranju, osim obrezivanja lima i za sjetvu suncokreta. Analiza provedena na svim pokazateljima odnosila se na usporedbu s prosječnom vrijednošću grupe homogenih poduzeća. Za sažetak pokazatelja koji se smatraju posebno značajnim (12 indeksa), indeksi su za prethodne dvije godine naknadno rekonstruisani da bi se također izvršila vremenska analiza poduzeća. Za iste pokazatelje napravljena je i usporedba sa skupinu sličnih kompanija, kako bi se istaknuo položaj analiziranog poduzeća u odnosu na ostale (prostorna analiza. Učinivši ovu pretpostavku o načinu provođenja analize, pogledajmo koji su elementi nastali.

Strukturna analiza Iz ispitivanja tehnički parametri a iz naznaka koje je dao poduzetnik proizlazi da je tvrtka Ventola dobro strukturirana s obzirom na snagu stroja, ali u najvećem dijelu (osim traktora i prikolice koji su nedavno zamijenjeni) to su prilično stara vozila, sada gotovo u potpunosti amortiziraju i koji često zahtijevaju skupo održavanje. U skladu sa uvjetima zarade, čije će ispitivanje biti riješeno kasnije, izgleda da se poduzetniku može preporučiti postupno obnavljanje opreme kompanije. Činjenica da kompanija ima veći broj SAU hadi po zaposlenom, u odnosu na prosjek homogenih kompanija, može se opravdati dijelom s većim proširenjem upotrebe SAU-a, a s druge strane boljom sposobnošću organiziranja i upravljanja Gospodo navijači.

Ekonomska analiza Cjelokupno ekonomsko upravljanje kompanijom izgleda prilično dobro, nešto više od prosjeka referentnih kompanija (indicieconomici; indekse profitabilnosti). 15,6% (ROE) stopa bi se sigurno mogla uspješno uporediti sa stopama bankarskog kreditiranja; međutim, ne treba zaboraviti da je visoka vrijednost ROE dobivena bez kvantificiranja troškova porodičnog rada što znači da ako procijenimo porodični rad po satu od 9.000 funti, jednak stopi radnika na lokalnom poljoprivrednom gospodarstvu, tvrtka Ventola ne bi dobila plus zarada, ali mali gubitak, i samim tim se više nije moglo govoriti o ROE-u u pozitivnom smislu. Rezultati pokazuju prosječni prihod po satu od 7.955 funti, iako nešto viši od prosječne vrijednosti.
Izbor da se troškovi rada ne uključe u reklasifikaciju bilansa uspjeha, posljedica je činjenice da je kompanija Ventola upoređena s kompanijama u kojima van-porodična radna snaga praktično nema. Visoka razina globalne profitabilnosti koja rezultira prije svega dobrom naknadom za vankarakteristične aktivnosti (uvijek ako se ne uzmu u obzir troškovi porodičnog rada), koja čak pokazuje i povrat koji je jednak 15%, više od 4 postotna boda iznad prosjeka iznad. ROI analiza pokazuje da su najbolji prinosi na uloženi kapital rezultat dve komponente, obe pozitivne:

 • kompanija uspijeva ostvariti veće marže od prodaje zahvaljujući pažljivijoj kontroli učestalosti troškova (lanac ROE i ROI);

 • takođe uspijeva dobiti veću proizvodnju za isti broj korištenih ulaganja.

Posebno je zanimljivo znati koja vrsta troškova ima niži utjecaj. U tu svrhu, ispitivanje indeksa NR / SAU lanca ianaliza komponenata bilansa uspjeha, manji je postotak i amortizacije (14,2% nasuprot 22,6%), i troškova rada (troškovi socijalnog osiguranja 2,6% u odnosu na 6,7%), dok su promjenjivi troškovi (troškovi proizvodnje) veći od proseka. S obzirom na ove posljednje, moguće je umanjiti daljnje detalje analizirajući komponente izvještaja o dobiti i gubitka; Zapravo, treba napomenuti da unutar varijabilnih troškova komponenta koja se odvaja više od prosjeka predstavlja pasivna najamnina, koja čak utječu i na više od 5% PLV-a, potvrđujući veću upotrebu vanjskih usluga izazvanih manjom mehanizacijom tvrtke.
Što se tiče razine PLV-a u odnosu na resurse koji se koriste za njegovo dobivanje, rezultirajuća slika je prilično nepovoljna za ispitivanu kompaniju koja je ispod prosjeka, posebno za produktivnost po hektaru, s razlikom od oko 280 000 lira po hektaru (catenaRN / SAU). Pojava je povezana s urodom po hektaru, što se može pripisati sorti uzgojene pšenice. Niska razina PLV po ha SAU ujedno je i temeljni razlog zašto Ventola također bilježi niži nivo dodane vrijednosti po hektaru (indicieconomici), i neto prihod po hektaru (oko 10% manje) (RN / ULF lanac).
Izvanredna aktivnost, mjerena izvještajem RN / RO, izaziva veće negativne posljedice u kompaniji Ventola nego u prosjeku. Samo 87% operativnog prihoda pretvara se u neto prihod u odnosu na prosječni procenat od 90%. Da bi se izrazila preciznija prosudba, važno je znati koje komponente i ekstraharakteristike uzrokuju najveću apsorpciju resursa. Za kompaniju koja je pregledana to je moguće zahvaljujućianaliza po komponentama bilansa uspjeha koji se tiče vanbračnog dijela; ispada da su najnezavisnije komponente na negativan način rashodi za kamate i porezi i carine, koji zajedno čine gotovo 11% PLV-a, nasuprot 10% prosjeka, dok su pozitivne komponente (zainteresirane, koje rade u ime trećih strana) u cjelini ne predstavljaju 2,3% u odnosu na 5% prosjeka, razlika u rezultatima između pregledane tvrtke i prosjeka ovisi o činjenici da gospodin Ventola nije zainteresiran za razvijanje djelatnosti ugovaranja (strojevi i oprema nisu prikladni ), ali i činjenicom da se u analiziranom poduzeću pojavljuje previše financijskih troškova. U stvari, prosječna cijena novca posuđena (ROD) iznadprosječno je (8,3% naspram 5,4%) zbog prisustva kratkoročnih hipoteka koje imaju veće kamatne stope.

Finansijska analiza
Što se tiče finansijskog aspekta menadžmenta, nivo od dug niži od prosjeka, ali, kao što je već rečeno, prosječni trošak novca veći od njega (RODTo se objašnjava prisustvom kratkoročnih zajmova uzetih tokom godine, koji su već djelimično prisutni početkom 1993., a koji su u potpunosti otplaćeni prije kraja godine. Važan element koji treba uzeti u obzir u upravljanju financijama je vrijednost efekta poluge, razlika između ROI-a i ROD-a. Leveriditet je pozitivan, što znači da pored proizvodnje dovoljno za kompenzaciju vanjskih zajmodavaca, postoji i marža koja će koristiti poduzetniku, a samim tim i veću ukupnu profitabilnost preduzeća. U ovoj situaciji, povećanje nivoa duga (za nove investicije, nova preduzeća itd.) Imaće pozitivne efekte na neto profitabilnost (ROE). Međutim, ovo razmatranje mora biti pažljivo ocijenjeno, jer, kao što je već ponovljeno, prilikom izračuna prihoda (neto i / ili operativnog) troškovi porodičnog rada nisu uzeti u obzir. Da smo preračunali nove prihode umanjene za troškove porodičnog rada, postigli bismo gubitke, pa čak i efekt poluge bio bi negativan, stoga presude koje su izražene imaju valjanost ako proizlaze iz usporedbe s drugim sličnim poslovnim situacijama. U stvari, nizak nivo prosječnog satnog dohotka (RN / sat) porodične radne snage zajednički je za sve ostale analizirane kompanije, u stvari kompanija Ventola pokazuje nešto višu vrijednost od referentnog prosjeka što dovodi do pozitivnih procjena. Posljednje razmatranje financijske analize odnosi se na ravnotežu u kratkom i srednjoročnom roku. Kratkoročno, kompanija Ventola ima višak likvidnosti: iznosi novca koji su dostupni u kratkom roku suvišni su u odnosu na preuzete dugove. Stoga je preporučljivo uložiti ove viške (procjenjuju se na 4 - 5 milijuna) u alternativne aktivnosti ili na financijsko tržište (BOTa tri - šest mjeseci). Dugoročno gledano, kompanija Ventola pokazuje vrlo zadovoljavajući saldo (financijski indeksi): sva srednjoročna ulaganja su financirana ili poduzetnikom vlastitim sredstvima, sa srednjoročnim kreditima. Čak se više od 90% osnovnog kapitala financiralo isključivo iz vlastitog kapitala poduzetnika. Srednjoročna dugoročna financijska situacija čini se još solidnijom nego u prosječnoj referenci.

Vremenska analiza
Da vodimvremenska analiza u kompaniji Ventola nastavili smo rekonstrukciju prvo, a potom indeksa, 1991. i 1992. Slika prikazuje najbolji rođendan 1992. za ekonomske rezultate kompanije: veća produktivnost (u odnosu na prethodnu godinu, koja do sljedeće) bilo je veće pažnje i kontroli proizvodnih troškova. Sveukupno, međutim, tijekom tri godine postoji pozitivan trend, tako da se očekuje i mogućnost postizanja dobrih rezultata za naredne godine. Budući da je u stvari, neznatno smanjenje koje se dogodilo kod nekih pokazatelja 1993. godine uzrokovano posebno gubitkom produktivnosti, dok je čak i učestalost troškova smanjena, može se pretpostaviti da je, uspijevajući dobiti veću količinu proizvoda (1993. god. Bilo je ako ste odabrali sortnu kvalitetu granodura koji je pretrpio negativan utjecaj vremenskih uvjeta) ili ako uspijete postići bolje cijene na tržištu, rezultati mogu biti čak i veći od onih iz prethodnih godina. S financijske točke gledišta, postupno se smanjuje korištenje vanjskog duga, čak i ako secius ne može uvijek pozitivno ocjenjivati. Postoji i povećanje, možda ne sasvim opravdano, dostupnosti likvidnih resursa za zadovoljavanje kratkoročnih financijskih potreba, resursa koji bi se mogli uložiti u profitabilnije oblike.

Prostorna analiza L 'prostorna analiza uporedio je kompaniju Ventola s drugim homogenim kompanijama prema SAU (od 35 do 43 ha), po snazi ​​mašina (od 90 do 220 KS), po broju UL (od 1,3 do 3), u kojem se nalazi rasprostranjenost porodičnog rada, u kojem ne postoji stočarstvo i ne postoji irigibilna UAA. Iz provedene analize proizlazi da kompanija Ventolapuo može biti među najboljim (top) kompanijama za većinu razmatranih pokazatelja. Konkretno, postigao je bolje rezultate u odnosu na kapital i uloženi kapital. Ova činjenica, međutim, ovisi o manjoj kapitalizaciji kompanije Ventola u usporedbi s ostalima, prije svega zbog smanjene konzistentnosti vrijednosti strojeva i opreme, sada prilično zastarjelih. Iznajmljivači koje kompanija Ventola mora koristiti predstavljaju prednost u odnosu na druge kompanije koje moraju imati veće udjele s fiksnim troškovima, u stvari kompanija ima najbolji omjer RO / PLV i najbolji promet uloženog kapitala. Ali ta će činjenica prije ili kasnije dovesti do snažnog povećanja troškova održavanja i popravka, kao i do gubitka tehničke učinkovitosti u mehaniziranim procesima, što će uskoro otkazati trenutnu prednost.

Završna razmatranja
Kompanija je postigla zadovoljavajuće ekonomske i finansijske rezultate u poređenju s drugim kompanijama za poređenje, sa posebnim osvrtom na čvrstinu kapitala i profitabilnost uloženog kapitala. Rezultati u pogledu zemljišta i produktivnosti rada bili su manje sjajni, dijelom nadoknađeni nižim troškovima proizvodnje.
Ukratko, glavne strateške smernice kojih se treba pridržavati u kratkom periodu mogu se odnositi na:

 • postupno obnavljanje opreme poduzeća, kako bi se izbjegla nevolja s naglim kvarovima i skupo održavanje također korištenjem vanjskog duga, moguće po subvencioniranim stopama, a koji ni u kojem slučaju ne prelaze IROI;

 • poboljšanje nivoa proizvodnje poduzeća, pokušavanje intervencije u prinosu, odgovarajuće odabiranje sortnih kvaliteta prikladnih za to područje, ali prije svega intervencija na tržištu proizvoda, možda i udruživanjem i suradnjom;

 • ograničenje nivoa troškova proizvodnje, kad je to moguće, radi daljeg poboljšanja marže od prodaje (RO / PLV);

 • ulaganje novca koji prelazi kratkoročne financijske potrebe u aktivnosti kompanije ili na financijskom tržištu;

 • kontroliraju i tržište, i faktore i proizvode i nove smjernice politike Zajednice, prije nego što odluče koje će se kulturne aktivnosti poduzeti.

Tehničar
Angelo Guidi


Video: Opis treninga Cash flow (Juli 2022).


Komentari:

 1. Kazizahn

  I am finite, I apologize, but in my opinion it is evident.

 2. Kagajora

  Neuporediva tema, stvarno mi se dopada))))

 3. Guiderius

  Specijalno sam se prijavio na forumu da kažem hvala na pomoći u vezi s tim.

 4. Voodootilar

  I don't agree with you

 5. Abel

  Everything goes smoothly.

 6. Nuru

  Mislim, grešite. Pišite mi u premijeru, razgovaraćemo.

 7. Herbert

  i don't see your logicNapišite poruku